Carunan vuosi 2015

Sähköverkko on osa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria.
Sähkönsiirron luotettavuus on tärkeää meille kaikille.

Sähkönsiirron takaaminen on Carunan perustehtävä. Teemme sen toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön vaikuttavat tekijät sekä sidosryhmiemme odotukset huomioiden. Tässä raportissa kerromme taloudellisten tietojen lisäksi toiminnastamme GRI:n G4-raportointiohjeistoa soveltaen.