Suurin osa käyttämästämme energiasta on sähköverkon siirto- ja muuntohäviöitä. Sähkön siirrossa syntyy aina häviöitä, joista vastaa sähkönsiirtoyhtiö. Pyrimme parantamaan sähköverkon energiatehokkuutta. Syksystä 2015 lähtien kaikki Carunan käyttämät uudet jakelumuuntajat ovat päivitetyn EU-direktiivin (EN 50464-1, EU146-EN) mukaisia, pienihäviöisiä ECO-muuntajia.

Käytämme hiilidioksidipäästötöntä sähköä kompensoimaan sähköverkon häviöitä. Vuonna 2015 hankimme häviösähkön kompensointiin 375,3 GWh sähköenergiaa.

SÄHKÖVERKON HÄVIÖT VUOSINA 2013–2015 (GWh) 2015 2014 2013
Sähköverkon häviöt 375,3 391,4 411,7
Caruna Oy 291,3 300,8 327,0
Caruna Espoo Oy 84,0 90,6 84,7
SÄHKÖVERKON HÄVIÖT SUHTAUTETTUNA SIIRRETYN ENERGIAN KOKONAISMÄÄRÄÄN 2015
Caruna Oy jakeluverkko 3,7 %
Caruna Espoo Oy jakeluverkko 2,7 %
Caruna siirtoverkko (110 kV) 0,7 %

Varavoimakoneissa käytetään pieniä määriä polttoaineita. Urakoitsijat hankkivat käytettävän polttoaineen.

Oma energiankäyttö

Carunan oma energiankäyttö koostuu pääasiassa toimistokiinteistöjen sähkö- ja lämpöenergiasta. Valtaosa Carunan omasta energiakäytöstä aiheutuu Espoon Upseerinkadun toimitilasta, joka otettiin käyttöön syyskuussa 2015.

Vuosina 2014–2015 energiaa käytettiin seuraavasti (luvut MWh). Luvuissa on mukana Upseerinkadun päätoimipiste syyskuun alusta lähtien ja Carunan omistuksessa olevat aluetoimistot. Luvuista puuttuu Keilaniemen toimipiste, jossa energiankulutus sisältyi vuokraan.

Carunan oma energiankäyttö (MWh)

  • Sähkö
  • Lämpö

Vuoden 2015 alussa voimaan tuleen energiatehokkuuslain (ETL 1429/2014) mukaisesti selvitimme ja raportoimme Energiavirastolle kokonaisenergiankäyttömme, energiankulutusprofiilimme ja energiansäästöpotentiaalimme. Sähköverkon häviöt eivät kuulu energiakatselmuksen piiriin.

 

Kiinteistön katolle asennettiin aurinkopaneelit.

Energiakatselmukseen sisältyi yksityiskohtainen kohdekatselmus Upseerinkadun toimitilan energiankäytöstä ja energiankäytön tehostamismahdollisuuksista. Kiinteistön kokonaisenergiankulutuksen jakautumisesta eri kulutuskohteiden kesken ei ole vielä mitattua tietoa, vaan se perustuu arvioihin. Pääosa (lähes 75 prosenttia) energiasta kuluu muun muassa serverien ja valvomon jäähdyttämiseen sekä muun kiinteistön jäähdyttämiseen, lämmitykseen ja ilmanvaihtoon. Muita merkittäviä energiankulutuskohteita ovat muun muassa lämpimän käyttöveden lämmitys sekä valaistus. Kiinteistössä toimivan ravintolan kulutusta ei ole otettu huomioon Carunan energiankulutusprofiilissa.

Upseerinkadun kiinteistö käyttää kaukolämmön ohella maalämpöä. Vuoden 2016 aikana Upseerinkadun kiinteistöön tullaan asentamaan alamittauksia energiankäytön todellisen jakautumisen mittaamiseksi.

Kiinteistön katolle asennettiin aurinkopaneelit vuoden 2015 lopussa. Nimellisteholtaan aurinkopaneelit ovat noin 29 kWp ja arvioitu vuosituotanto on 30 MWh.