Investointimme säävarmaan ja luotettavaan sähköverkkoon ovat merkittäviä. Pääasiallisia verkonrakennuskomponentteja ovat maakaapelit, puistomuuntamot ja jakelumuuntajat. Myös hankittavien verkostokomponenttien määrät ja niiden sisältämät raaka-ainemäärät ovat huomattavia. Selvitämme jo hankintavaiheessa hankittavien komponenttien materiaalikoostumuksen, mahdolliset vaara- ja haittaominaisuudet, turvallisen käytön ja oikea kierrätystavan elinkaaren loppupäässä.

 

Investointimme säävarmaan ja luotettavaan sähköverkkoon ovat merkittäviä.

Jakelumuuntajia hankitaan vuosittain vähintään 1 500 kappaletta. Tämä tarkoittaa raaka-aineina noin 150 tonnia alumiinia, 600 tonnia terästä ja noin 250 tonnia mineraaliöljyä. Käyttämämme uudet, ECO-direktiivin mukaiset jakelumuuntajat on varustettu alumiinikäämein.

Carunan käyttämät kaapelit sisältävät johdinmateriaalina ainoastaan alumiinia. Osa kaapeleista on Carunan hankkimia, osa urakoitsijoiden. Carunan hankkima osuus käytettävästä kaapelista on vuositasolla vähintään 1 500 kilometriä, mikä tarkoittaa noin 1 300 tonnia alumiinia.

Vuoden 2015 loppuun asti urakoitsijat ovat pääasiallisesti vastanneet materiaalihankinnoista sekä niiden kierrätyksestä. Tarkkoja lukumääriä raaka-aineista tai niiden alkuperää ei ole saatavilla. Vuodesta 2016 lähtien vastaamme pääosin itse materiaalihankinnoista, jolloin myös seuranta- ja raportointi selkiytyy. Materiaalihankinnoille on asetettu jo kilpailutusvaiheessa tarkat vaatimukset, joissa esimerkiksi ympäristönäkökohdilla on huomattava rooli.