Carunan johtaminen lähtee yhtiön strategiasta ja perustuu Carunan arvoihin sekä konsernitasolla määritettyihin politiikkoihin ja periaatteisiin. Noudatamme johtamisessamme hyvää hallinnointitapaa sekä yleisiä johtamiskäytäntöjä. Olemme määritelleet Carunan strategian ja liiketoiminnalliset tavoitteet koko yhtiötä koskeviksi ja jalkauttaneet ne koko organisaatioon.

Liiketoimintaamme johtaa Carunan johtoryhmä, jonka vastuulla on pitkän tähtäimen strateginen suunnittelu sekä neljäksi vuodeksi kerrallaan tehtävä liiketoimintasuunnitelma, jota tarkennetaan vuosittain. Näiden pohjalta kukin liiketoimintayksikköä tekee vuosittaiset toimintasuunnitelmansa. Toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti johtoryhmissä sekä Carunan johtoryhmässä, ja siitä raportoidaan hallitukselle.

Carunan toiminnan seuraamiseen on laadittu yhtiö- ja yksikkökohtaiset mittaristot, joiden tavoitteet on johdettu henkilötasolle saakka. Toimintaa tarkastellaan kokonaisuutena ja mittaristoa rakennettaessa kiinnitetty huomiota siihen, ettei se johda osaoptimointiin. Jokaisen henkilön suoriutumista peilataan yhtiön strategisiin liiketoimintatavoitteisiin. Mittaristo toimii myös palkitsemisperusteena. Koko Carunan henkilöstö on palkitsemisjärjestelmän piirissä.

Johtamisen tasoa arvioidaan vuosittain toteutettavien henkilöstökyselyjen avulla. Carunassa panostetaan omajohtamiseen ja kannustetaan henkilöstöä aktiivisesti työyhteisön kehittämiseen.

Hallitus

Hallituksen kokoonpano vuonna 2015

caruna_hallitus

Juha Laaksonen
Puheenjohtaja
Juha Laaksonen
Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014

Tutkinto:

Kauppatieteiden kandidaatti

Nykyiset tehtävät:

 • Hallituksen puheenjohtaja, Alfred Kordelinin säätiö, 2014–

 • Hallituksen jäsen, Sponda Oyj, 2013–

 • Jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja, Taaleritehdas Oyj, 2013–

 • Hallituksen puheenjohtaja, Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys, 2012–

 • Hallituksen ja tilintarkastus*valiokunnan puheenjohtaja, Kemira Oyj, 2007-

 • Hallituksen puheenjohtaja, Fortumin taidesäätiö, 2006–

Aikaisemmat tehtävät:

 • Varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, Fortum Corporation, 2000–2012

 • Varapääjohtaja, Fuusiot & yritysostot, Fortum Oyj, 2000

 • Varatoimitusjohtaja, Rahoitus & suunnittelu, Fortum Oil & Gas, 1999

 • Talousjohtaja, Neste Oyj, 1998–1999

 • Controller, Neste Oyj, 1997–1998

 • Varapääjohtaja, Rahoitus & strategia, Neste Chemicals, 1993–1996

 • Useita johto- ja asiantuntijatehtäviä, Neste Corporation, 1979–1992

 • Hallituksen puheenjohtaja, Sato Oyj, 2007–2015

 • Hallintoneuvoston jäsen, Kemijoki Oy, 2002–2013

 • Hallituksen jäsen, Teollisuuden Voima Oy, 2003–2010

 • Hallituksen jäsen, Neste Oil Oyj, 2005–2007

 • Hallintoneuvoston jäsen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Tapiola, 2002–2007

 • Hallituksen puheenjohtaja, Fortumin Eläkesäätiö, 2001–2005

Marcus Ayre
Hallituksen jäsen
Marcus Ayre
Hallituksen jäsen

Tutkinto:  Oikeustieteen kandidaatti (Hons), Birminghamin yliopisto, varatuomari

Nykyiset tehtävät:

 • European Direct Infrastructure –tiimin partneri ja Infrastructure Transactions –johtaja, First State Investments (FSI)

 • Direct Infrastructure Senior Management –tiimin jäsen ja EDIF Investment Committeen jäsen

Aikaisemmat tehtävät:

 • Varapääjohtaja ja muita johtotehtäviä, HSBC and Baring Brothers/ ING Barings

 • Laaja alakokemus, mm. kymmenen vuotta sijoituspankissa

Ralph Berg
Hallituksen jäsen
Ralph Berg
Hallituksen jäsen

Tutkinto: Oikeustieteen tohtori, Universidad de Buenos Aires.

Nykyiset tehtävät:

 • Varatoimitusjohtaja & Infrastruktuuripäällikkö kansainvälisillä markkinoilla, Omers Private Markets

Aikaisemmat tehtävät:

 • Toimitusjohtaja ja European Power and Utilities –tiimin päällikkö, Credit Suisse

 • Deutsche Bankin energiatiimissä New Yorkissa ja Lontoossa lähes 12 vuotta.

Jouni Grönroos
Hallituksen jäsen 24.3.2015 lähtien
Jouni Grönroos
Hallituksen jäsen 24.3.2015 lähtien

Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri

Nykyiset tehtävät:

 • Fazer-konsernin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, 2010-

 • Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan jäsen

 • Rannikkotykistösäätiön hallituksen jäsen

 • Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunnan varajäsen

 

Aikaisemmat tehtävät:

 • Talousjohtaja, Rapala VMC Corporation ja AvestaPolarit Oyj

 • Johtotehtäviä Outokumpu Oyj:ssä

 • Tilintarkastaja, KPMG

Colin Hood
Hallituksen jäsen 4.11.2015 asti
Colin Hood
Hallituksen jäsen 4.11.2015 asti

Nykyiset tehtävät:

 • Puheenjohtaja, Offshore Renewable Energy Catapult
 • Borealisin puolesta hallituksen jäsen, HS1 ja Ellevio

Aikaisemmat tehtävät:

 • Puheenjohtaja, Southern Water
 • Varatoimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja, Scottish and Southern Energy
 • Hallituksen jäsen, FirstGroup ja  Glasgow 2014 Commonwealth Games
John McManus
Hallituksen jäsen 9.12.2015 asti
John McManus
Hallituksen jäsen 9.12.2015 asti

Tutkinto:

Bachelor of Commerce, Toronton yliopisto. Laillistettu tilintarkastaja (Chartered Professional Accountant/ Chartered Accountant).

Nykyiset tehtävät:

 • Vanhempi neuvonantaja, Borealis/OMERS
 • Hallituksen jäsen, Bruce Power, HS1, Associated British Ports, Scotia Gas Networks ja DRTP

 

Niall Mills
Hallituksen jäsen
Niall Mills
Hallituksen jäsen

Tutkinto:
MBA-tutkinto, London Business School. Institute of Directors Diploma, Company Directorship. BEng (Hons), Civil Engineering. Institution of Civil Engineers –liiton jäsen.

Nykyiset tehtävät:

 • Infrastructure Asset Managementin osakas ja johtaja, European Direct Infrastructure Team, First State Investments (FSI)

Aikaisemmat tehtävät:

 • Yli 25 vuoden kokemus infrastruktuurista, tekniikasta* ja projektinhallinnasta

 • Johtotehtäviä: Anglian Water Group, Electricity North West, Regasificadora del Noroeste, Newham Hospital Healthcare Services, Caruna ja Digita Oy.

 • Omaisuudenhallinnan johtaja, Southern Water. Johtaja, Projects at Novar Projects Limited. Projektijohtaja, Bechtel Limited.

Tomas Pedraza
Hallituksen jäsen
Tomas Pedraza
Hallituksen jäsen

Tutkinto:
Tuotantotekniikka, Universidad Pontificia de Comillas. Executive MBA –tutkinto/IESE Business School/University of Navarra, Espanja/University of Michigan – Stephen M. Ross School of Business ja China Europe International Business School.

Nykyiset tehtävät:

 • Johtaja, European Direct Infrastructure team, First State Investments (FSI)

Aikaisemmat tehtävät:

 • Strategy and Business Development -tiimin jäsen, Gas Natural Fenosa

Alejandro Lopez Delgado
Hallituksen varajäsen
Alejandro Lopez Delgado
Hallituksen varajäsen

Tutkinto:
Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri, Universidad Politecnica de Madrid. MBA-tutkinto, The Wharton School, University of Pennsylvania.

Nykyiset tehtävät:

 • Johtaja, Borealis Infrastructure

 • Hallituksen jäsen, Scotia Gas Networks

Aikaisemmat tehtävät:

 • Mubadala Infrastructure Partners, Abu Dhabi. Goldman Sachs Infrastructure Partners, Lontoo. Cintra (Ferrovial Group), Madrid.

Gregor Kurth
Hallituksen varajäsen
Gregor Kurth
Hallituksen varajäsen

Tutkinto:
Kauppatieteen maisteri, rahoitus ja laskenta, City University of London. Kauppatieteen kandidaatti, kansainvälinen liiketoiminta, Maastricht University, Alankomaat.

Nykyiset tehtävät:

 • European Direct Infrastructure -tiimin johtaja, First State Investments (FSI)

Aikaisemmat tehtävät:

 • 3i Infrastructure, Deutsche Bank

Vuonna 2015 hallitus kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa.

Hallituksen kokoukset pidetään etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti. Vuonna 2015 hallitus kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin säännöllisesti. Hallituksen sihteerinä toimii yhtiön kehittämisestä vastaava johtaja.

Hallituksen valiokuntia ovat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaliokunta. Yritysvastuuseen liittyviä asioita käsitellään erityisesti terveys-, turvallisuus ja ympäristövaliokunnassa (HSE-valiokunta). Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla ja käsittelemällä yksityiskohtaisemmin hallitukselle kuuluvia asioita. Hallitus nimittää valiokunnat jäsenistään. Tarvittaessa hallitus voi asettaa keskuudestaan myös muita valiokuntia ja työryhmiä valmistelemaan muita tärkeitä päätöksiä.

Hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle raportoiva sisäinen tarkastus osaltaan varmistaa, että toimintamme on tehokasta ja tarkoituksenmukaista.

Johtoryhmä

Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2015:

Ari Koponen
KTM, s. 1964
Toimitusjohtaja
Ari Koponen
KTM, s. 1964
Toimitusjohtaja

Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri

Kokemus:
26 vuoden kokemus energiateollisuudesta

Aikaisemmat tehtävät:

2009-2013 Sähkönsiirtoliiketoiminnan johtaja, Fortum
2006-2009 Omaisuuden hallinnan johtaja, Nordic, Fortum Distribution
2005-2006 Sähkönsiirron johtaja, Fortum Oyj


2003-2005 Liiketoiminnan kehittämispäällikkö, Fortum
2002-2003 Toimitusjohtaja, ELNOVA/Uudenmaan Sähköverkko

Jörgen Dahlqvist
Insinööri, s. 1966
Johtaja, käyttötoiminnot
Jörgen Dahlqvist
Insinööri, s. 1966
Johtaja, käyttötoiminnot

Tutkinto:
Sähkövoimatekniikan insinööri

Kokemus:
20 vuoden kokemus sähkönsiirtotoiminnasta

Aikaisemmat tehtävät:

2006-2013 Käyttöpäällikkö, Suomi, Fortum Sähkönsiirto Oy
2003-2005 Käyttöpäällikkö, Etelä-Suomi, Fortum Sähkönsiirto Oy
2003 Verkkopalvelupäällikkö, Etelä-Suomi, Fortum Sähkönsiirto Oy
1995-2002 Käyttötoiminta/Sähköasemien projektinjohto, ELNOVA/Uudenmaan Sähköverkko

Riikka Hirvisalo-Oja
KTM, s. 1966
Johtaja, sääntely ja tuottojen hallinta
Riikka Hirvisalo-Oja
KTM, s. 1966
Johtaja, sääntely ja tuottojen hallinta

Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri

Kokemus:
15 vuoden kokemus energia- ja sähkönsiirtoliiketoiminnasta, josta kahdeksan vuotta pohjoismaisessa organisaatiossa

Aikaisemmat tehtävät:

2009-2013 Asiakkuusjohtaja, Nordic, Fortum Sähkönsiirto Oy
2007-2009 AMM Nordic – ja hankintajohtaja, Fortum Sähkönsiirto Oy
2005-2007 Mittaroinnin ja teknisen asiakaspalvelun päällikkö, Fortum Sähkönsiirto Oy
2004-2005 Teknisen asiakaspalvelun päällikkö, Fortum Sähkönsiirto Oy

Timo Jutila
Insinööri, s. 1966
Johtaja, omaisuudenhallinta
Timo Jutila
Insinööri, s. 1966
Johtaja, omaisuudenhallinta

Tutkinto:
Sähkövoimatekniikan insinööri

Kokemus:
16 vuoden kokemus sähkönsiirtotoiminnasta ja yhdeksän vuoden kokemus sähkökoneiden valmistuksesta

Aikaisemmat tehtävät:

2013 Jakeluverkkopäällikkö, Suomi ja Ruotsi, Fortum Sähkönsiirto Oy
2008-2012 Asiakkuusjohtaja, Suomi, Fortum Sähkönsiirto Oy
2008 Teknisen asiakaspalvelun päällikkö, Suomi ja Ruotsi, Fortum Sähkönsiirto Oy
2004-2007 Teknisen asiakaspalvelun päällikkö, Suomi, Fortum Customer Services

Katriina Kalavainen
KTK, s. 1970
Asiakkuusjohtaja
Katriina Kalavainen
KTK, s. 1970
Asiakkuusjohtaja

Tutkinto:
Kauppatieteiden kandidaatti, Helsingin kauppakorkeakoulu

Kokemus:
5 vuoden kokemus sähkönsiirtoliiketoiminnasta, 14 vuoden kokemus asiakaspalveluista

Aikaisemmat tehtävät:

2008-2013 Asiakastiedon hallinnan päällikkö, Fortum Sähkönsiirto Oy
2008 Tiimipäällikkö, Asiakaspalvelut, Fortum Sähkönsiirto Oy
2006-2008 Asiakaspalvelupäällikkö, yksityisasiakkaat ja pienet yritykset, Elisa Oyj 2004-2005 Asiakaspalvelupäällikkö, yksityisasiakkaat, Elisa Oyj

Heikki Linnanen
DI, s. 1971
Johtaja, projektit, IT ja kestävä kehitys
Heikki Linnanen
DI, s. 1971
Johtaja, projektit, IT ja kestävä kehitys

Tutkinto:
Diplomi-insinööri

Kokemus:
5 vuoden kokemus pohjoismaisesta sähkönjakeluliiketoiminnasta, 14 vuoden kokemus projektijohtamisesta ja tietohallinnosta

Aikaisemmat tehtävät:

2013 Projektien, IT:n ja kestävän kehityksen johtaja, Fortum Sähkönsiirto Oy
2008-2012 Projektipäällikkö, älykkäät mittarointiprojektit, Fortum Sähkönsiirto Oy
2006-2008 Ohjelmapäällikkö, integraatio ja ratkaisumyynti, Nokia Siemens Networks

2005-2006 Portfoliopäällikkö, Nokia Siemens Networks

Harri Pynnä
OTK, s. 1956
Johtaja, yhtiön kehittäminen
Harri Pynnä
OTK, s. 1956
Johtaja, yhtiön kehittäminen

Tutkinto:
Oikeustieteen kandidaatti

Kokemus:
18 vuoden kokemus energia-alalta

Aikaisemmat tehtävät:

1998-2013 Lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj
1994-1998 Teollisuusneuvos, Kauppa- ja Teollisuusministeriö
1982-1994 Lakimies ja pankinjohtaja, Suomen Yhdyspankki

Tommi Saikkonen
KTM, s. 1966
Henkilöstöjohtaja
Tommi Saikkonen
KTM, s. 1966
Henkilöstöjohtaja

Tutkinto:
Kauppatieteen maisteri

Kokemus:
5 vuoden kokemus sähkönjakeluliiketoiminnasta Pohjoismaissa, 22 vuoden HR-kokemus

Aikaisemmat tehtävät:

2009-2013 Apulaishenkilöstöjohtaja, Fortum Sähkönsiirto Oy
2008-2009 Apulaishenkilöstöjohtaja, Fortum Sähkönsiirto Oy
2000-2008 Johtaja ja pääjohtaja, Human Resources, Nokia Ltd

Jyrki Tammivuori
KTM, s. 1971
Talousjohtaja
Jyrki Tammivuori
KTM, s. 1971
Talousjohtaja

Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri

Kokemus:
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015, yli 18 vuoden rahoitusalan kokemus

Aikaisemmat tehtävät:

2013-2014 Vt. talousjohtaja, Stora Enso Oyj
2008-2014 Konsernin rahoitusjohtaja, Stora Enso Oyj
1999-2008 Useita tehtäviä Stora Enso Oyj:n Brysselin, Lontoon ja Helsingin toimipisteissä
2012-2015 Hallituksen jäsen, Tornator Oyj
2010–2012 Hallituksen varajäsen, Tornator Oyj
2009-2014 Hallituksen jäsen, Thiele Kaolin Company, GA USA

Henna Tuominen
FM, s. 1976
Viestintäjohtaja
Henna Tuominen
FM, s. 1976
Viestintäjohtaja

Tutkinto:
Filosofian maisteri (kansainvälinen yritysviestintä)

Kokemus:
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014, yli 15 vuoden viestintäkokemus

Aikaisemmat tehtävät:

2009-2014 Viestintäpäällikkö, Elisa Oyj
2001–2009 Viestintäpäällikkö, Viestintätoimisto Pohjoisranta

Operatiivinen organisaatio

Carunassa on kolme liiketoimintayksikköä, Omaisuudenhallinta, Käyttötoiminnot ja Asiakkuudet. Liiketoimintaa tukevat tukitoimintoyksiköt. Kunkin yksikön johtaja raportoi suoraan toimitusjohtajalle.

Organisaatio