Carunan toiminnan olennaisimpien vaikutusten määrittämiseksi toteutimme olennaisuusprosessin kesällä-syksyllä 2015. Prosessissa ensin sisäisesti määriteltiin Carunan toiminnan raamit yritysvastuun näkökulmasta ja nimettiin laajasti vastuullisuuteen liittyviä teemoja. Toisessa vaiheessa toteutettiin vastuullisuustutkimus, jossa pyydettiin niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien näkemyksiä Carunan toiminnasta, vastuullisuudesta sekä tärkeimmistä kehityskohteista.

Sidosryhmätutkimukseen osallistuneet sidosryhmät olivat yritysasiakkaat, kuluttaja-asiakkaat, urakoitsijat ja muut yhteistyökumppanit, kuntapäättäjät, valtion viranomaiset, aluehallinto, pelastusviranomaiset, korkeakoulut, alan järjestöt sekä henkilöstö.

Olennaisuusanalyysi- ja raportointiprosessi

Sidosryhmätutkimuksen keskeisiä tuloksia käytiin läpi Carunan HSE-työryhmän, johtoryhmän sekä HSE-valiokunnan kanssa ja tehtiin tarkennuksia teemoihin ja niiden sisältöihin. Olennaisuuden määrittelyyn viimeisessä vaiheessa vastuullisuusteemat ja -näkökohdat tiivistettiin kuuteen osa-alueeseen ja näiden alakohtiin. Sidosryhmätutkimuksen tulosten sekä sisäisten työpajojen (HSE-työryhmä ja johtoryhmä) perustella Carunan yritysvastuun keskeiset painopistealueet sekä GRI G4-näkökohdat määriteltiin seuraavasti:

Yritysvastuun teemat ja näkökohdat

Kehitämme toimintaamme ja raportoimme siitä yritysvastuun olennaisiin teemoihin keskittyen. Huomioimme olennaisuusprosessin tulokset myös sidosryhmäyhteistyön suunnittelussa ja toteutuksessa.