Carunan yritysvastuun periaatteet on kuvattu yhtiön HSE-politiikassa (Health, Safety and Environment) ja ne ovat seuraavat:

  • Yhtiömme, kaikki työntekijämme ja liikekumppanimme noudattavat lakia ja muita määräyksiä, parhaita käytäntöjä ja toimialan standardeja.

  • Kehitämme sähköverkkoamme ottamalla terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon sekä päivittäisissä toiminnoissamme että pitkän aikavälin kehityksessä.

  • Kaikilla työntekijöillämme ja liikekumppaneillamme tulee olla mahdollisuus työskennellä terveellisessä, turvallisessa ja motivoivassa työympäristössä.

  • Tuotteemme ja palvelumme ovat turvallisia, laadukkaita ja helposti saatavilla.

  • Edistämme terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kulttuuria kaikissa toiminnoissamme asettamalla päämääriä, tavoitteita ja toimintaohjelmia jatkuvan parantamisen hengessä.

  • Tunnistamme verkko-omaisuutemme ja toimintojemme ympäristövaikutuksia ja hallitsemme ne täsmällisesti. Otamme huomioon sähköverkon koko elinkaaren.

  • Estämme ja minimoimme ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia vahinkoja järjestelmällisillä riskienarvioinneilla.

  • Sitoutamme työntekijämme ja liikekumppanimme vastuulliseen toimintatapaamme ja yhteisiin päämääriimme.

  • Teemme yhteistyötä kuntien, viranomaisten, yksityisten maanomistajien ja muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa.

  • Toimintaamme leimaa avoin sisäinen ja ulkoinen viestintä, mikä luo luottamusta asiakkaiden, liikekumppaneiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa.