100 prosenttia henkilöstöstä kävi kehityskeskustelun vuonna 2015.

Haluamme olla nykyisille ja tuleville työntekijöilleen hyvä työpaikka kasvaa ja kehittyä alan ammattilaisena, asiantuntijana tai johtajana. Carunassa raportoitiin* vuonna 2015 yhteensä 1 606 koulutustuntia eli noin 230 koulutuspäivää.

Koulutustunnit vuonna 2015*

*Järjestelmäuudistuksista johtuen raportoiduista koulutustunneista puuttuu arviolta 15–25 %.

 

Asetamme turvallisuuden etusijalle kaikessa toiminnassamme ja painotamme sitä myös koulutuksissamme. Vuoden aikana muita painopistealueita olivat sähkötekniikka, esimiestyö ja johtaminen sekä tietojärjestelmät, jotka muuttuivat merkittävästi vuoden aikana osana oman it-infrastruktuurin sekä talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden perustamista.

Osaaminen esiin

Aloitamme työntekijän perehdyttäminen jo rekrytoinnin aikana. Haastatteluvaiheessa hakijoita haastatteleva esimies kertoo Carunasta potentiaalisena työnantajana ura- ja kompetenssinkehitystä silmällä pitäen. Yksityiskohtainen toimenkuvaus auttaa hakijaa ymmärtämään, mitä työssä vaaditaan ja millaisia kehittymismahdollisuuksia se tarjoaa. Tämä antaa vahvan pohjan onnistuneelle perehdytykselle.

Huolellinen perehdytys ja mahdollisuus saada opastusta ja koulutusta edesauttavat myös työntekijän onnistumista työssään sekä antavat hänelle mahdollisuuden ottaa turvallisuusnäkökohdat huomioon työskennellessään.

Caruna Talent –toimintamalli on henkilöstön kehittämisen keskeinen työkalu, jonka avulla tunnistamme yhtiömme tulevaisuuden kannalta tärkeän osaamisen sekä osaajat. Toimintamalli keskittyy vahvuuksiin ja kehittymismahdollisuuksiin sekä palautteen laatuun ja jatkuvaan vuorovaikutukseen. Lopputuloksena saamme kokonaiskäsityksen osaamisen kehittämisen painopistealueista sekä konkreettiset kehityssuunnitelmat, joiden toteutumista seuraamme säännöllisesti.

Uudistimme Carunan henkilöstön suorituksen kehittämisen mallin muun muassa henkilöstöltä saadun palautteen perusteella syksyllä 2015. Uuden toimintamallin myötä esimerkiksi kehityskeskustelukäytännöt uudistuvat täysin vuoden 2016 aikana.

Carunan vuonna 2015 uudistettu toimiperhemalli mahdollistaa henkilöstön yhdenvertaiset ja näkyvät kasvupolut. Panostamme jatkuvasti myös esimiestyön kehittämiseen, ja työyhteisömme kulttuurin kulmakivenä on kaikkien osallistaminen työhön sekä työyhteisön kehittämiseen.