Carunan toiminnalla on myös epäsuoria taloudellisia vaikutuksia.

Carunalla on 270 työntekijää, ja vuonna 2015 työllistimme suoraan 2 000 urakoitsijaa.

Carunalla on 270 työntekijää, ja vuonna 2015 työllistimme suoraan 2 000 urakoitsijaa projekteissa eri puolilla Suomea. Välillisesti työllistämme lisäksi 4 000 henkilöä.

Caruna noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä. Keskeinen tekijä Carunan verojen hoidossa on laadukas ja oikea-aikainen veroilmoitusten ja muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen.

Verojalanjäljellä tarkoitetaan yrityksen liiketoiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veronluontoisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi Carunan verojalanjäljessä on raportoitu työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut.

CARUNAN VEROJALANJÄLKI

2015

2014*

 Maksettavat verot Tuloverot

366

822

Työttömyysvakuutusmaksut

680

409

Sosiaaliturvamaksut

331

301

Kiinteistöverot

184

101

Varainsiirtoverot

20

41 255

Yhteensä maksettavat verot  

1581

42 888

Kerättävät ja tilitettävät verot Arvonlisävero (nettotilitetyt)

42 639

29 039

Sähkövero

199 340

100 490

Ennakonpidätys

6 180

4 215

Yhteensä tilitettävät verot  

248 159

133 744


* Konsernitilinpäätös on laadittu ensimmäistä kertaa vuodelta 2014. Konserniyhtiöistä Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy on yhdistelty konserniin ajalta 1.4.-31.12.2014.

Yhteenveto verojalanjäljestä kattaa sellaiset verot ja veroluonteiset maksut, joissa Carunalla on lakisääteinen velvoite maksaa tai kerätä kyseinen vero tai maksu. Sen sijaan sellaisia veroja, jotka sisältyvät tuotteen tai palvelun ostohintaan ja joista Carunalla ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta ei ole sisälletty yhteenvedon tietoihin.