Riskien tunnistamisella ja niiden hallinnalla varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

Poikkeukselliset sääolosuhteet

Riskien tunnistamisella ja niiden hallinnalla varmistamme toiminnan jatkuvuuden.

Merkittävimmät toiminnan riskit liittyvät poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin, kuten myrskyihin, voimakkaisiin lumisateisiin ja poikkeuksellisen koviin pakkasiin, jotka voivat vaikuttaa siirto- ja jakeluverkon toimitusvarmuuteen. Keskeisin keino suojautua ennalta jakeluhäiriöitä vastaan on raivata johtokatuja sekä rakentaa verkkoja maan alle suojaan tuulen ja lumen kaatamilta ja taivuttamilta puilta. Kehitämme myös verkkojen rakenteita siten, että häiriötilanteessa vioittunut verkonosa voidaan eristää muusta verkosta ja jakelukeskeytyksen piirissä olevien asiakkaiden määrä saadaan minimoitua.
Häiriötilanteessa oleellista on oikeinmitoitettu varautuminen, joka perustuu ennalta laadittuihin varautumissuunnitelmiin.

Sääntely-ympäristön muutos epäsuotuisaan suuntaan

Pitkällä tähtäimellä muutokset erityisesti sääntelyssä ja lyhyellä aikavälillä tulkinnat sääntelyn päätöksistä tai määräyksistä ovat operatiivinen riski. Suomalaista sääntely-ympäristöä voidaan pitää vakaana. Vuoden 2016 alussa voimaan astunut sääntelykausi tarjoaa neljän vuoden sijaan näkymän kahdeksaksi vuodeksi.

Toimittajariski

Käyttämämme toimittajat saattavat esimerkiksi konkurssin takia olla kykenemättömiä toimittamaan tilattuja verkostourakoita tai palveluita. Carunan hankintamallin avulla varmistamme Carunalle edullisen ja terveen kilpailuasetelman jokaisella verkkoalueella. Järjestelmällisellä urakoitsijoiden ja palveluiden hallintamallilla saamme nopeasti markkinoilta signaaleja mahdollisista urakoitsijakohtaisista ongelmista, jolloin niihin voidaan puuttua ajoissa sekä toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.