Tuotot asiakkailta (milj. euroa)

Maksut toimittajille (milj. euroa)

Korvaukset henkilöstölle (milj. euroa)

  • Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut

Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille (milj. euroa)

  • Rahoituskulut omistajille
  • Rahoituskulut muille

Yleishyödylliset panokset ja verot (tuhatta euroa)

Sijoitimme sähköverkon kehittämiseen

miljoonaa euroa vuonna 2015

TALOUDELLINEN LISÄARVO

Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo, tuhatta euroa    2015 2014*
Tuotot asiakkailta
Liikevaihto 287 523 180 438
Muut liiketoiminnan tuotot 9 184 4 979
Käyvän arvon muutokset -2 001 -1 398
Yhteensä   294 706 184 019
Maksut toimittajille
Ostetut materiaalit ja palvelut 72 631 44 126
Muut kulut 69 761 110 685
Kiinteistöverot -184 -101
Lahjoitukset -113
Yhteensä   142 095 154 710
Korvaukset henkilöstölle
Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut 24 001 18 293
Yhteensä   24 001 18 293
Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille
Rahoituskulut omistajille 88 747  66 466
Rahoituskulut muille 81 274 35 755
Yhteensä 170 021  102 241
Yleishyödylliset panokset ja verot
Tilikaudelta maksettava tulovero 366  822
Kiinteistöverot 184 101
Lahjoitukset ja sponsorointi 113
Yhteensä   663 923
 
TUOTETTU LISÄARVO -42 074 -92 148


*Vuonna 2014 Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy on konsolidoitu Caruna-konserniin 1.4.-31.12.2014 väliseltä ajalta, Suomi Power Networks Sähkönsiirto et Cie SNC 1.4.-18.6.2014 väliseltä ajalta ja muut yhtiöt koko vuodelta.

Carunan toiminnan merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät sähkönsiirtomaksuista, ostoista palvelun ja tavarantoimittajilta, korvauksista rahoittajille ja verkon uusimis- ja ylläpitoinvestoinneista, henkilöstön palkoista sekä veroluonteisista maksuista.

Olemme sitoutuneet parantamaan verkkoamme ja sähkönjakelun luotettavuutta sähkömarkkinalain edellyttämällä tavalla vuoteen 2028 mennessä. Investoimme sähköverkon kehittämiseen 173 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 98 miljoonaa euroa vuonna 2014.