Myrskyt ja sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet, ja digitalisoituva yhteiskunta on entistä riippuvaisempi sähkönsaannista. Carunalla on Suomen suurimpana sähkönsiirtoyhtiönä noin 79 000 kilometriä verkkoa, jota ylläpidämme ja kehitämme vastataksemme asiakkaidemme ja yhteiskunnan vaatimuksiin.

Investoimme verkkoomme vuosittain noin 200 miljoonaa euroa. Investointejamme ohjaavat lainsäädännön asettama toimitusvarmuustavoite, verkon ikärakenne sekä kasvu, joka syntyy muun muassa uusista liittymistä ja yhteiskunnan perusinfrastruktuurin kehittymisestä.

Investointeja ohjaavat tekijät

Vuonna 2013 voimaantullut sähkömarkkinalain muutos korostaa ennen kaikkea sähkön toimitusvarmuutta. Myrskyn tai lumikuorman aiheuttaman keskeytyksen jälkeen sähköt on kyettävä palauttamaan kaupunki- ja taajama-alueilla kuudessa ja haja-asutusalueilla 36 tunnissa.

Teemme toimitusvarmuusinvestoinnit asiakasvaikutuksen mukaan järjestyksessä, josta asiakkaamme hyötyvät eniten. Asiakasvaikutus koostuu siirrettävän sähkön määrästä ja asiakastiheydestä. Tehostettu verkonparannusohjelma on aloitettu taajamista ja painopiste on siirtymässä haja-asutusalueille. Tavoitteenamme on saavuttaa lainsäädännön asettamat tavoitteet vuoteen 2028 mennessä.

Toimitusvarmuustavoitteet

Verkko-omaisuuden hallinnasta ja sen periaatteista vastaa Carunan omaisuudenhallintayksikkö. Omaisuudenhallintaa ohjaavat verkonrakentamis- ja kunnossapitoperiaatteet sekä kerran kahdessa vuodessa Energiavirastolle toimitettava verkonkehittämissuunnitelma.