Keskitetyllä organisaatiolla mahdollistetaan ammattitaitoinen ja laadukas hankinta.

Kaikki hankintoihin liittyvät kokonaisuudet ja prosessit on keskitetty yhtiömme hankintaorganisaatiolle. Keskitetyllä, hankintajohtajan alaisuudessa toimivalla organisaatiolla mahdollistetaan ammattitaitoinen ja laadukas hankinta.

Tekemiämme kilpailutuksia ohjaa erityisalojen hankintalaki, joka asettaa vaatimukset kilpailutusprosessille. Prosessissa kiinnitetään erityistä huomiota tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun ja hankintojen kokonaiskustannukseen huomioiden myös laatutekijät. Kilpailutusprosessimme on sähköistetty ja toimittajat näkevät kilpailutukset HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa. Sähköisen kanavan käyttö on toimittajille ilmaista, ja sen käyttöön saa maksutonta tukea toimistoaikoina.

Carunan hankintaprosessi

Hankintaprosessin ja kumppaneiden valinnassa riskienhallinnalla on erityisen merkittävä rooli. Carunan toimintaan liittyy merkittäviä riskejä, joiden todennäköisyydet täytyy minimoida. Carunan hankintatoimen olennainen osa on toimittajariskin hallinta. Sillä pyritään minimoimaan ennakoivasti toimittajista aiheutuvat riskit ja turvaamaan Carunan liiketoiminta ja sen jatkuvuus kaikissa olosuhteissa.

Toimittajariskin hallinnalla varaudumme taloudellisiin, laadullisiin ja juridisiin riskeihin. Riskihallinnasta vastaa keskitetysti Carunan hankintaorganisaatio. Toimittajariskin hallintaprosessin tarkoituksena on tunnistaa hankintoihin liittyvät keskeiset riskit ja määritellä toimenpiteet riskien hallinnalle.

Carunan hankintaprosessin määrittelytyö tehtiin vuonna 2015. Tarkempia lukuja hankintoihin liittyen julkaistaan tästä syystä vasta vuodelta 2016.