Toteutamme verkon investointi- ja korjaustyöt urakoitsijoiden ja heidän alihankkijoidensa välityksellä. Lisäksi olemme ulkoistaneet rakennuttamisen aikaisen projektivalvonnan, jotta voimme taata riittävän kapasiteetin ja osaamisen sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöiden valvonnan.

Vastaamme Carunassa sähköverkon yleissuunnittelusta, joka pohjautuu verkon luotettavuus-, ikä- ja kunnossapitoanalyyseihin. Urakoitsijat laativat maasto- ja sähköisen suunnittelun Carunan ohjeiden mukaan. Caruna hyväksyy suunnitelmat, urakoitsijat rakentavat verkon ja verkko otetaan käyttöön yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Projektivalvonta valvoo rakennuttamisen aikaista toimintaa ja tekee myös takuuajan tarkistukset. Kaikki poikkeamat dokumentoidaan ja valokuvataan mobiililaitteiden avulla selkeän raportoinnin takaamiseksi.

 

Projektimme työllistävät suoraan noin 2 000 ja välillisesti noin 4 000 henkilöä Suomessa.

Vuonna 2015 Carunalla oli yhteensä 20 urakoitsijaa, jotka kaikki ovat suomalaisia. Muita alihankkijoita tai palveluntarjoajia oli kymmenen, joista yhdeksän Suomesta ja yksi Ruotsista. Urakoitsijat voivat käyttää omia alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, kun alihankkija on hyväksytetty Carunalla. Alihankkijoiden tulee noudattaa samoja periaatteita ja vaatimuksia kuin pääurakoitsijoiden sekä sitoutua antamiimme määräyksiin.

Hankintojen kautta toiminnallamme on huomattavia suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Projektimme työllistävät suoraan noin 2 000 ja välillisesti noin 4 000 henkilöä Suomessa. Vaikutukset ovat myös alueellisesti laajoja Carunan verkon maantieteellisestä laajuudesta johtuen.

Urakoitsijoiden raportoimat työtunnit, miljoonaa tuntia

  • Aliurakoitsijoiden raportoimat työtunnit*

*Aliurakoitsijoiden työtunnit pääosin arvioituja