Asetamme sopimuksissamme toimittajille tiukat vaatimukset, joihin jokaisen kumppanin on sitouduttava.

Asetamme sopimuksissamme toimittajille tiukat vaatimukset, joihin jokaisen kumppanin on sitouduttava. Sopimukset perustuvat Carunan sopimuskäytäntöihin, joissa on huomioitu laadun seuranta ja riskienhallinta. Kaikkien kumppaneiden on myös sitouduttava noudattamaan Carunan toimintaperiaatteita (Supplier Code of Conduct).

Vastuullisuusvaatimukset ovat osa kilpailutusdokumentteja. Vaatimukset koskevat muun muassa taloudellista vakautta, työolosuhteita ja tilaajavastuuta sekä ympäristöseikkojen huomioimista.

Carunan verkonrakennustöissä vaaditaan suomen kielen taitoa osana työturvallisuutta. Lainsäädäntö asettaa vaatimukset ulkomaisen työvoiman käytölle.

Suljemme tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajat, jotka on tuomittu erityisalojen hankintalaissa mainituista rikoksista.